Vitajte v Intermanu

Zhejiang Ximu Intelligent Technology Co., Ltd.je nový typ výrobného a spracovateľského podniku, ktorý sa špecializuje na integráciu spracovania komponentov.Od roku 2015 sme mali len malú dielňu, ktorá ponúkala jednoduché zváracie a montážne služby.Od roku 2018 sme začali mať náš automatizačný tím na vývoj automatického zváracieho a iného zariadenia. V roku 2019 bola spoločnosť založená, aby ponúkala špičkovým zákazníkom a mala kompletnú automatizačnú montážnu dielňu.Teraz, keď máme viac ako 30 súprav plne automatizovaného montážneho zariadenia, ktoré vyrábame sami a 200 zamestnancov, môžeme modulovať komponenty na základe pôvodného produktového mixu.A tiež môžeme mať efektívnejší a pohodlnejší spôsob montáže integráciou komponentov.Modularizácia a integrácia komponentov rieši konzistentnosť efektívnosti výroby a produktu.

Máme výhody nízkych nákladov, vysokej účinnosti, konzistentnosti produktov a automatizácie výskumu a vývoja.Zníženie procesu transferu a logistiky, zníženie podielu nákladov práce kombináciou práce a strojového režimu, aby sme znížili naše náklady.Zlepšujeme výrobný technologický proces prevádzkou IE, aby sme sa vyhli opakovaným prácam.Zjednodušenie procesu a pracovníkov môže výrazne zvýšiť efektivitu výroby.Aby sme zaistili zhodu produktu a znížili vplyv ľudského faktora, používame monitorovanie údajov v bodoch spracovania a sledovanie údajov o prenose údajov na obrábacej dráhe na prednej strane komponentov a dielov.Sme schopní výskumu a vývoja automatizačných zariadení, ktoré nám môžu pomôcť ponúknuť spoľahlivý plán spracovania a montáže.Máme nezávislé výskumné a vývojové centrum na výrobu zariadení, ako sú zváracie zariadenia, automatizačné zariadenia, lisovacie zariadenia atď.Máme tiež vlastnú dielňu na montáž komponentov a zváračskú dielňu.

DIELŇA

1
2
3
4
5

VYBAVENIE

4
1
4
2
3
8
7
6